Friday, July 21, 2017

कारल्याचे लोणचे कसे बनवतात ते पहा.

कारल्याचे लोणचे कसे बनवतात ते पहा.
कारले कडू असले तरी आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने फार महत्वाचे फळ आहे. ते आपण खाणे गरजेचे आहे ते आपण जर दररोजच्याच जेवणात खाल्ले तर  काय होईल ते आपण  मला खाली दिलेल्या COMMENTPost a Comment